O nama

Strateška lokacija

Eurošped je špedicija posvećena brzom i efikasnom prelasku robe preko granice i olakšavanju svih pratećih procedura carinjenja robe za uvoz ili izvoz. Sedište špedicije je Vršac, strateški postavljeno zbog svoje blizine državnoj granici sa Rumunijom, odnosno EU. Carinarnica Vršac, kao i obližnje carinske ispostave Vatin i Kaluđerovo veoma su blizu. Takođe, carinarnica Zrenjanin i carinarnica Beograd nalaze se u krugu od sat vremena vožnje. Ovo omogućuje brzo dolaženje na lice mesta i rešavanje problema koji mogu nastati prilikom carinjenja i prelaska državne granice.

Eurošped procenjuje potrebe klijenta i predlaže optimalne carinske procedure, kako bi što više pojednostavili proces. Analizu situacije započinjemo proverom dokumentacije za robu koja se još uvek nalazi u inostrastvu. Na taj način izbegavamo moguće komplikacije kada se roba pojavi na carinskoj liniji Republike Srbije. Direktnim ili indirektnim posredovanjem na graničnim prelazima sprovodimo vašu robu do mesta konačnog carinjenja. Konačno carinjenje robe vršimo u Vršcu, Pančevu, Zrenjaninu, Novom Sadu, Subotici, Nišu ili Beogradu.

Strateška lokacija

Eurošped je špedicija posvećena brzom i efikasnom prelasku robe preko granice i olakšavanju svih pratećih procedura carinjenja robe za uvoz ili izvoz. Sedište špedicije je Vršac, strateški postavljeno zbog svoje blizine državnoj granici sa Rumunijom, odnosno EU. Carinarnica Vršac, kao i obližnje carinske ispostave Vatin i Kaluđerovo veoma su blizu. Takođe, carinarnica Zrenjanin i carinarnica Beograd nalaze se u krugu od sat vremena vožnje. Ovo omogućuje brzo dolaženje na lice mesta i rešavanje problema koji mogu nastati prilikom carinjenja i prelaska državne granice.

Eurošped procenjuje potrebe klijenta i predlaže optimalne carinske procedure, kako bi što više pojednostavili proces. Analizu situacije započinjemo proverom dokumentacije za robu koja se još uvek nalazi u inostrastvu. Na taj način izbegavamo moguće komplikacije kada se roba pojavi na carinskoj liniji Republike Srbije. Direktnim ili indirektnim posredovanjem na graničnim prelazima sprovodimo vašu robu do mesta konačnog carinjenja. Konačno carinjenje robe vršimo u Vršcu, Pančevu, Zrenjaninu, Novom Sadu, Subotici, Nišu ili Beogradu.

Saradnja sa Eurošpedom podrazumeva ulazak u partnerski odnos sa timom licenciranih agenata carinskog zastupanja. Odnos koji se zasniva na poverenju, transparentnosti i informisanosti. Naši agenti čuveni su po svom profesionalnom ophođenju prema klijentima, poznavanju propisa i iskustvu. Eurošpedove interne procedure i sistem poslovanja omogućavaju agentima da se fokusiraju na ono što je od vitalnog značaja – efikasno sprovođenje svih radnji neophodnih za brz i efikasan završetak procesa carinjenja.

Međunarodni sertifikati kvaliteta

Eurošped poseduje Bisnode AAA sertifikat bonitetne izvrsnosti. Ovo je potvrda dugogodišnjeg sistematskog i kvalitetnog rada koji dobitnike ove nagrade svrstava u sam vrh domaće privrede, rame uz rame sa preduzećima iz Evropske unije, jer se primjenjuju isti rigorozni i dokazani kriterijumi. Samo 2% preduzeća u Srbiji poseduju sertifikat izvrsnosti. U poslovnom svetu EU ovo je jedno od retkih priznanja kojim poslovni subjekti dokazuju svojim potencijalnim poslovnim partnerima da su odgovorno i kvalitetno vođeno preduzeće s kojim treba poslovati.

Osim ove internacionalne potvrde kvaliteta poslovanja, Eurošped poseduje i jednu od najznačajnih domaćih: Excellent SME sertifikat Privredne Komore Srbije. Njega poseduju samo preduzeća koja zadovoljavaju rigorozne kriterijume, zasnovane na bonitetnom izveštaju priznate bonitetne kuće Coface i bonitetne ocene 6 i više. Stalno praćenje poslovanja preduzeća garantuje njegovu primerenu kredibilnost, kako u domaćem, tako i u međunarodnom poslovnom okruženju.

Međunarodni sertifikati kvaliteta

Eurošped poseduje Bisnode AAA sertifikat bonitetne izvrsnosti. Ovo je potvrda dugogodišnjeg sistematskog i kvalitetnog rada koji dobitnike ove nagrade svrstava u sam vrh domaće privrede, rame uz rame sa preduzećima iz Evropske unije, jer se primjenjuju isti rigorozni i dokazani kriterijumi. Samo 2% preduzeća u Srbiji poseduju sertifikat izvrsnosti. U poslovnom svetu EU ovo je jedno od retkih priznanja kojim poslovni subjekti dokazuju svojim potencijalnim poslovnim partnerima da su odgovorno i kvalitetno vođeno preduzeće s kojim treba poslovati.

Osim ove internacionalne potvrde kvaliteta poslovanja, Eurošped poseduje i jednu od najznačajnih domaćih: Excellent SME sertifikat Privredne Komore Srbije. Njega poseduju samo preduzeća koja zadovoljavaju rigorozne kriterijume, zasnovane na bonitetnom izveštaju priznate bonitetne kuće Coface i bonitetne ocene 6 i više. Stalno praćenje poslovanja preduzeća garantuje njegovu primerenu kredibilnost, kako u domaćem, tako i u međunarodnom poslovnom okruženju.

Naše vrednosti

Naša poslovna kultura i vrednosti neodvojivi su od ličnih. Verujemo da je svako ljudsko biće posebno, sa svojim snovima, željama i stremljenjima. Tako su i naši klijenti jedinstveni po svojim potrebama, specifičnim ciljevima i problemima koji se na putu ka njemu postavljaju. Naša misija je da te probleme za njih rešavamo, što kvalitetnije, brže i efikasnije. Izuzetno visok stepen efikasnosti postižemo tako što se sa svakim slučajem upoznajemo detaljno i svoje delovanje prilagođavamo njegovim specifičnostima. Na taj način problemi postaju samo prepreke na putu

Ne možemo da menjamo svet do te mere da izbrišemo granice među ljudima i državama. To je zadatak za celo čovečanstvo. Ali zato imamo viziju sveta u kome je to moguće. Dok on ne postane naša svakidašnjica, mi možemo da svojim maksimalnim angažovanjem učinimo da granice, barem za naše klijente, prestanu da budu barijere. Da postanu vrata koja mi za vas otvaramo i samo jedno od odmorišta na putu profitabilne međunarodne trgovine.

Naše vrednosti

Naša poslovna kultura i vrednosti neodvojivi su od ličnih. Verujemo da je svako ljudsko biće posebno, sa svojim snovima, željama i stremljenjima. Tako su i naši klijenti jedinstveni po svojim potrebama, specifičnim ciljevima i problemima koji se na putu ka njemu postavljaju. Naša misija je da te probleme za njih rešavamo, što kvalitetnije, brže i efikasnije. Izuzetno visok stepen efikasnosti postižemo tako što se sa svakim slučajem upoznajemo detaljno i svoje delovanje prilagođavamo njegovim specifičnostima. Na taj način problemi postaju samo prepreke na putu

Ne možemo da menjamo svet do te mere da izbrišemo granice među ljudima i državama. To je zadatak za celo čovečanstvo. Ali zato imamo viziju sveta u kome je to moguće. Dok on ne postane naša svakidašnjica, mi možemo da svojim maksimalnim angažovanjem učinimo da granice, barem za naše klijente, prestanu da budu barijere. Da postanu vrata koja mi za vas otvaramo i samo jedno od odmorišta na putu profitabilne međunarodne trgovine.

Korporativna kultura Eurošpeda podrazumeva aktivno učešće u zajednici. Osim materijalnih davanja, trudimo se da promovišemo vrednosti i principe kojima se rukovodimo u svom poslovanju, ali i u životu. Stoga pomažemo brojne humanitarne organizacije, akcije i ciljeve – aktivnosti koje su okrenute umanjenju posledica i poboljšanju trenutnog stanja. Naša energična i vizionarska priroda tera nas da, osim ovoga, gledamo unapred i pomažemo proaktivne inicijative.  Ulaganjem u sve ono što formira i oplemenjuje ljudski duh, ulažemo u budućnost svih nas.

Eurošped
Najnovija priznanja kvaliteta

Eurošped dobija Excellent SME sertifikat Privredne komore Srbije. Bisnode povećava oznaku bonitetne izvrsnosti Eurošpeda na AAA.

Dvostruko bolji

Osvojen sledeći nivo kvaliteta međunarodnog sertifikata Bisnode sa oznakom AA.

Priznanje vizionaru

Radovan Đurić, osnivač Eurošped d.o.o. nagrađen je priznanjem za životno delo Skupštine Opštine Vršac u oblasti sporta.

A za izvrsnost

Eurošped dobija međunarodno priznati Bisnode sertifikat bonitetne izvrsnosti sa oznakom A.

U olimpijskoj areni

Konstantna ulaganja u razvoj tekvonda donela su prve bitne rezultate – na olimpijadi u Londonu borio se i takmičar TK Eurošped.

Usklađivanje sa procedurama

U skladu sa čl. 26 Carinskog zakona verifikovan je prvi carinski agent u okviru preduzeća.

Uspešno rangiranje

Eurošped se našao u publikaciji „Privredni korpus Srbije“ u kojoj su Privredna komora Srbije, zajedno sa Privrednom Komorom Beograda prezentovale najuspešnija preduzeća Srbije. Po finansijskoj uspešnosti kompanija je zauzela 52. mesto u privrednoj grani, 83. mesto u privrednoj oblasti i 364. mesto u ukupnoj privredi među 67.800 preduzeća u Srbiji.

Sport kao izbor

Osnovan je Taekwondo klub Eurošped. Iste godine u Vršcu je u njegovoj organizaciji, a uz kompletnu logističku i finansijsku pomoć Eurošped d.o.o. u sali Vazduhoplovne akademije JAT u Vršcu, održano prvo otvoreno medjunarodno prvenstvo SR Jugoslavije u tekvondu.

Poverenje Ujedinjenih Nacija

Nakon uvođenja sankcija SR Jugoslaviji, Eurošped je dobio posebno odobrenje UN za uvoz 11.000 tona svinjskih polutki iz Rumunije i 6.000 tona soli iz Poljske.

Početak puta

Osnovan je Eurošped d.o.o. za međunarodnu i unutrašnju špediciju Vršac. Preduzeće je jedna od prvih privatnih međunarodnih špedicija u SFRJ.