Pravila privatnosti

Podaci koje prikupljamo

Eurošped d.o.o veoma pažljivo, u skladu sa GDPR-om (Uredba EU 2016/679) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti RS, rukuje vašim ličnim podacima koje prikupljamo od vas.

Podaci koje prikupljamo su isključivo oni koje vi dostavljate i neophodni su u svrhu pružanja naše usluge. Prikupljamo samo neophodne podatke i čuvamo ih onoliko koliko je potrebno u svrhu pružanja usluge, ili koliko dugo to zakon koji se odnosi na poslovanje u vezi usluge koju vam pružamo, nalaže.

Vaše lične podatke koje ste nam dostavili ne prodajemo i ne iznajmljujemo.
Takođe, vaše lične podatke ne stavljamo trećim pravnim i fizičkim licima na raspolaganje bez vašeg pristanka.

Eurošped d.o.o. prikuplja sledeće podatke od vas:

Putem kontakt formulara

  • Ime i prezime
  • Naziv preduzeća
  • Email adresa
  • Broj telefona

Način na koji možete da izvršite uvid, dobijete kopiju podataka koje smo prikupili, ispravite, ili potpuno izbrišete Vaše lične podatke

Korisnik ima pravo da zahteva i dobije potpunu informaciju o svojim ličnim podacima koje Eurošed d.o.o. prikuplja, obrađuje i skladišti, što će Eurošped d.o.o. i učiniti u najkraćem roku, a najkasnije u roku od mesec dana od trenutka prijema zahteva.

Takođe, imate pravo da proverite, ispravite, dopunite, ažurirate, ili obrišete podatke koje u vezi sa vama, a čuva ih Eurošped d.o.o. ukoliko su po vašem mišljenju zastareli ili netačni, a ne postoji neka zakonska osnova koja se kosi sa vašim zahtevom. U tu svrhu dovoljno je da izmene pošaljete zahtev na našu email adresu privatnost@eurosped.co.rs

Vi kao posetilac ste upoznati sa pravom da u svakom trenutku možete u celosti povući ovu izjavu o saglasnosti. Ukoliko odlučite da povučete saglasnost, vaši podaci se neće vise obrađivati i biće izbrisani iz naše zbirke podataka registrovanih korisnika. U tu svrhu dovoljno je da pošaljete poruku na našu email adresu privatnost@eurosped.co.rs

Internet sajt može sadržati linkove do drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Eurošped d.o.o. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi vama pružili što više informacija. Eurošped d.o.o ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Eurošped d.o.o ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Eurošped d.o.o.

Eurošped d.o.o zadržava pravo promene ove Politike privatnosti u bilo kom trenutku, bez slanja obaveštenja klijentima, te vas stoga molimo da povremeno proverite našu Politiku privatnosti, koja je dostupna na našem sajtu.