Carinsko zastupanje

Eurošped će vam značajno olakšati sve carinske procese i zahteve koje zakon stavlja pred vas. Svi naši carinski agenti poseduju licencu republičke Uprave carina, koja svedoči da su uspešno položili ispit za zastupanje u carinskom postupku. Ova licenca ih ovlašćuje da se bave ovim poslom, a naša poslovna etika i kultura poslovanja obavezuje ih da se svakom klijentu posvete potpuno i sa maksimalnim profesionalizmom.

Pomoći ćemo vam oko pripreme celokupne carinske dokumentacije, obezbedititi za vas carinsku garanciju, pratiti robu sa granice do carinske ispostave i u toku celog postupka carinjenja. Nepredviđene situacije, birokratske poteškoće i sve probleme koji mogu da nastanu, rešavamo zajedno sa vama, sa zajedničkim ciljem – da vaša roba što pre stigne na svoje odredište.

Eurošped će vam značajno olakšati sve carinske procese i zahteve koje zakon stavlja pred vas. Svi naši carinski agenti poseduju licencu republičke Uprave carina, koja svedoči da su uspešno položili ispit za zastupanje u carinskom postupku. Ova licenca ih ovlašćuje da se bave ovim poslom, a naša poslovna etika i kultura poslovanja obavezuje ih da se svakom klijentu posvete potpuno i sa maksimalnim profesionalizmom.

Pomoći ćemo vam oko pripreme celokupne carinske dokumentacije, obezbedititi za vas carinsku garanciju, pratiti robu sa granice do carinske ispostave i u toku celog postupka carinjenja. Nepredviđene situacije, birokratske poteškoće i sve probleme koji mogu da nastanu, rešavamo zajedno sa vama, sa zajedničkim ciljem – da vaša roba što pre stigne na svoje odredište.