Usluge

Zastupamo vas kao da ste prisutni

Bez obzira da li tek počinjete, ili ste iskusni u međunarodnoj trgovini, pred vama je mnoštvo nepoznanica, poteškoća i zastoja koji se mogu iznenadno i nepredviđeno desiti na svakom koraku. Čak i kada sve odlično isplanirate i organizujete, nešto može poći naopako. A vi ste daleko. Tada vam je potreban neko ko će na licu mesta rešavati sve probleme, ko će se prema vašoj robi postaviti kao prema sopstvenoj. Neko ko će vas zaista zastupati pred carinskim organima, a za koga niste samo broj predmeta. Neophodna vam je pouzdana međunarodna špedicija. A to smo mi…

Naš tim zastupa klijente u svim administrativnim procedurama vezanim za graničnu fitosanitarnu i veterinarsku inspekcijsku službu, sanitarnu inspekciju i fitosanitarnu inspekciju za bezbednost hrane u mestu carinjenja robe (podnošenja zahteva, uzorkovanje, organizaciju slanja uzoraka do referentne laboratorije). Takodje, kroz carinsko posredovanje zastupamo klijente u svim bitnim carinskim postupcima: stavljanje robe u slobodan promet, uvoz – izvoz, tranzit robe, carinsko skladištenje, privremeni uvoz i izvoz, aktivno i pasivno oplemenjivanje…

Zastupamo vas kao da ste prisutni

Bez obzira da li tek počinjete, ili ste iskusni u međunarodnoj trgovini, pred vama je mnoštvo nepoznanica, poteškoća i zastoja koji se mogu iznenadno i nepredviđeno desiti na svakom koraku. Čak i kada sve odlično isplanirate i organizujete, nešto može poći naopako. A vi ste daleko. Tada vam je potreban neko ko će na licu mesta rešavati sve probleme, ko će se prema vašoj robi postaviti kao prema sopstvenoj. Neko ko će vas zaista zastupati pred carinskim organima, a za koga niste samo broj predmeta. Neophodna vam je pouzdana međunarodna špedicija. A to smo mi…

Naš tim zastupa klijente u svim administrativnim procedurama vezanim za graničnu fitosanitarnu i veterinarsku inspekcijsku službu, sanitarnu inspekciju i fitosanitarnu inspekciju za bezbednost hrane u mestu carinjenja robe (podnošenja zahteva, uzorkovanje, organizaciju slanja uzoraka do referentne laboratorije). Takodje, kroz carinsko posredovanje zastupamo klijente u svim bitnim carinskim postupcima: stavljanje robe u slobodan promet, uvoz – izvoz, tranzit robe, carinsko skladištenje, privremeni uvoz i izvoz, aktivno i pasivno oplemenjivanje…

Savete ne štedimo

Uz carinske postupke pružamo sve konsalting usluge vezane za robu i dokumentaciju. Konsalting u oblasti transporta i logistike je deo standarne ponude Eurošpeda. Upoznajući se sa klijentovim zahtevima i mogućnostima, kao i stanjem na terenu, naši agenti pronalaze optimalna rešenja koja troškove vremena i novca svode na najmanju moguću meru.

Agenti Eurošpeda dobro su upoznati sa zamršenim procesom trgovinskih regulativa i aktuelnim promenama postojećih zakona i procedura, kako na lokalnom, tako i na međunarodnom nivou. Svoje znanje koriste da vam što više pojednostave potrebne procedure, objasne i primene relevantne propise i ukažu na probleme. Ovo za posledicu ima smanjenje zastoja robe i pratećih troškova.

Savete ne štedimo

Uz carinske postupke pružamo sve konsalting usluge vezane za robu i dokumentaciju. Konsalting u oblasti transporta i logistike je deo standarne ponude Eurošpeda. Upoznajući se sa klijentovim zahtevima i mogućnostima, kao i stanjem na terenu, naši agenti pronalaze optimalna rešenja koja troškove vremena i novca svode na najmanju moguću meru.

Agenti Eurošpeda dobro su upoznati sa zamršenim procesom trgovinskih regulativa i aktuelnim promenama postojećih zakona i procedura, kako na lokalnom, tako i na međunarodnom nivou. Svoje znanje koriste da vam što više pojednostave potrebne procedure, objasne i primene relevantne propise i ukažu na probleme. Ovo za posledicu ima smanjenje zastoja robe i pratećih troškova.

Široka paleta usluga