Početak puta

Osnovan je Eurošped d.o.o. za međunarodnu i unutrašnju špediciju Vršac. Preduzeće je jedna od prvih privatnih međunarodnih špedicija u SFRJ.