Sport kao izbor

Osnovan je Taekwondo klub Eurošped. Iste godine u Vršcu je u njegovoj organizaciji, a uz kompletnu logističku i finansijsku pomoć Eurošped d.o.o. u sali Vazduhoplovne akademije JAT u Vršcu, održano prvo otvoreno medjunarodno prvenstvo SR Jugoslavije u tekvondu.