Usklađivanje sa procedurama

U skladu sa čl. 26 Carinskog zakona verifikovan je prvi carinski agent u okviru preduzeća.